หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. หนองบัวลำภู ร่วมประชุมและติดตามงานโครงการภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 นายสัตวแพทย์ธนิตย์ อเนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต10เป็นประธานการประชุมและติดตามงานโครงการ ภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อติดตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้การ ปฏิบัติราชการบรรลุเป้าหมายสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยมีนางอังคณา มหคุณากร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 และนางกาญจนา แสนสิงห์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูด้วย ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
t20160212161251_318525.jpg
t20160212161251_318526.jpg
t20160212161250_318528.jpg
t20160212161217_318529.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888