หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท. 3 จัดประชุมคณะทำงานคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านต่างๆ
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 นำโดย นายปราโมช ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 จัดประชุมคณะทำงานคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านต่างๆ ประกอบด้วย ครูบัญชี ดีเด่นระดับภาค ผู้สอบบัญชี EWP ดีเด่นระดับภาค สหกรณ์ดีเด่นด้านการใช้ โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรระดับภาค และผู้ให้บริการดีเด่นด้านการ ให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ระดับภาค ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
t20160212155322_318432.jpg
t20160212155323_318433.jpg
t20160212155318_318435.jpg
t20160212155319_318436.jpg
t20160212155316_318438.jpg
t20160212155317_318439.jpg
t20160212155315_318441.jpg
t20160212155315_318442.jpg
t20160212155311_318444.jpg
t20160212155312_318445.jpg
t20160212155308_318447.jpg
t20160212155309_318448.jpg
t20160212155301_318450.jpg
t20160212155301_318451.jpg
t20160212155300_318453.jpg
t20160212155248_318454.jpg
t20160212155246_318456.jpg
t20160212155245_318457.jpg
t20160212155244_318459.jpg
t20160212155243_318460.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888