หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งเพื่อการประหยัดน้ำฯ
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางทองม้วน ศิริสำรองรัตน์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งเพื่อการประหยัดน้ำ ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโดยวิธีเปียกสลับแห้งเพื่อการประหยัดน้ำ (นาปรัง) ฤดูการผลิต 2558/59 ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจสามารถปลูกข้าว โดยวิธีเปียกสลับแห้ง ซึ่งจัดโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร โดยมี นายประทีป ฤทธิกุล ปลัดจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านบัญชี เพื่อให้ความรู้วิธีการลงบันทึกบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และใช้ข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการ วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้ โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 200 ราย ณ บริเวณตลาดสินค้า เกษตร หมู่ 5 ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160212131333_318401.jpg
t20160212131335_318402.jpg
t20160212131341_318404.jpg
t20160212131342_318405.jpg
t20160212131349_318407.jpg
t20160212131350_318408.jpg
t20160212131357_318410.jpg
t20160212131358_318411.jpg
t20160212131405_318413.jpg
t20160212131406_318414.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888