หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 นายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์ หัวหน้า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น พร้อมด้วยผู้สอบบัญชี ร่วม พิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับ ผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1 โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น หน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานต่างๆ โดยการทำงานในลักษณะบูรณาการ ร่วมกันกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการในรูปแบบของการถ่ายทอด ความรู้ด้านต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะทำให้ เกษตรกรได้รับความรู้เพิ่มเติม สามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ และประกอบอาชีพเสริมในช่วงที่ประสบปัญหาภัยแล้งและจากปัญหาราคา สินค้าการเกษตร โดยมีนายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร (ศพก.) ใน 26 อำเภอ จังหวัดขอนแก่น ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160212112632_318184.jpg
t20160212112633_318185.jpg
t20160212112640_318187.jpg
t20160212112640_318188.jpg
t20160212112650_318190.jpg
t20160212112650_318191.jpg
t20160212112700_318193.jpg
t20160212112702_318194.jpg
t20160212112711_318196.jpg
t20160212112712_318197.jpg
t20160212112722_318199.jpg
t20160212112724_318200.jpg
t20160212112732_318202.jpg
t20160212112734_318203.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888