หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม จัดนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางสาวพนิตนาฎ นามแก้ว นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางลำใย ธรรมวงษา ครูบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้ และนายสมบุญ ธรรมวงษา เกษตรกรต้นแบบ ร่วมจัดนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี โดยให้ความรู้ในการ จัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อให้ทราบถึงวิธีการลงบัญชีครัวเรือน รู้รายรับและรายจ่ายในชีวิตประจำวันและ การประกอบอาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอำเภอโพนสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอโพนสวรรค์ หมู่ที่ 7 บ้านขวางคลี ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160212104244_318091.jpg
t20160212104245_318092.jpg
t20160212104253_318094.jpg
t20160212104253_318095.jpg
t20160212104301_318097.jpg
t20160212104301_318098.jpg
t20160212104312_318100.jpg
t20160212104313_318101.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888