หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม ร่วมให้ความรู้ด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางสาวพนิตานาฎ นามแก้ว นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางใบ อินทะประเสริฐ ครูบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้ จัดนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดความรู้(Field Day) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ รู้จักวางแผนด้านการใช้จ่ายเงินทั้งใน ชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ โดยมี นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล นายอำเภอนาหว้า เป็นประธานเปิดงานณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านบะหว้า หมู่ 7 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160211144106_318029.jpg
t20160211144106_318030.jpg
t20160211144105_318032.jpg
t20160211144105_318033.jpg
t20160211144104_318035.jpg
t20160211144039_318036.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888