หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท. 2 ประชุมคัดเลือกผู้ให้บริการดีเด่นด้านการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ และสหกรณ์ดีเด่น ด้านการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 นำโดย นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี และ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 ร่วมประชุมคณะทำงานคัดเลือกผู้ให้บริการดีเด่นด้านการให้บริการโปรแกรมระบบ บัญชีสหกรณ์ และสหกรณ์ดีเด่น ด้านการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาคัดเลือก ข้าราชการ พนักงานราชการ และสหกรณ์ดีเด่น ในแต่ละด้าน ได้แก่ ข้าราชการและพนักงานราชการผู้ให้บริการดีเด่นยอดเยี่ยมด้าน การให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ข้าราชการและพนักงานราชการผู้ให้ บริการดีเด่นด้านการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ และสหกรณ์ดีเด่นด้าน การใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร เพื่อเสนอชื่อเข้าพิจารณาคัดเลือกเพื่อ รับมอบรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ และใบประกาศเกียรติคุณในวันสถาปนากรมตรวจบัญชี สหกรณ์ วันที่ 12 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
t20160211142635_317967.jpg
t20160211142636_317968.jpg
t20160211142628_317970.jpg
t20160211142632_317971.jpg
t20160211142625_317973.jpg
t20160211142627_317974.jpg
t20160211142622_317976.jpg
t20160211142624_317977.jpg
t20160211142617_317979.jpg
t20160211142620_317980.jpg
t20160211142615_317982.jpg
t20160211142613_317983.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888