หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.สระบุรี เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command)
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวสมควร วิบูลย์เชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 และนางสาวนิสาค์ เลาหพูนรังษี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์สระบุรีเข้าประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดสระบุรี เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานและการขับเคลื่อนตามนโยบายของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) โดยมี นางวิมลพร ธิติศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1เป็นประธาน ในการประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจติดตาม ความก้าวหน้าการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นแปลง ต้นแบบของจังหวัดสระบุรี ณ สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ ตำบลลำพญากลาง อำเภอ มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160211141848_317936.jpg
t20160211141849_317937.jpg
t20160211141846_317939.jpg
t20160211141846_317940.jpg
t20160211141843_317942.jpg
t20160211141844_317943.jpg
t20160211141843_317945.jpg
t20160211141841_317946.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888