หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม ร่วมงาน "วันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) เพื่อเริ่มฤดูกาลใหม่ การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่อำเภอธาตุพนม ปี 2559
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางทองม้วน ศิริสำรองรัตน์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน และนางกฤษณา คำกาพย์ ครูบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงาน "วันถ่ายทอด ความรู้ (Field Day) เพื่อเริ่มฤดูกาลใหม่ การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ อำเภอธาตุพนม ปี 2559”โดยจัดนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี ให้บริการสอนแนะ ความรู้ในการจดบันทึกบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อให้ ผู้ที่เข้าชมได้รู้ถึงวิธีการลงบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน ใช้บันทึกรายรับหรือรายจ่าย ที่เกิดขึ้น ทั้งในครัวเรือนและการประกอบอาชีพ โดยมีเกษตรกรเข้ารับบริการ จำนวน 100 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายอติชาต อุณหเลขกะ นายอำเภอธาตุพนม เป็นประธาน เปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านหนองสะโน ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160211140339_317874.jpg
t20160211140340_317875.jpg
t20160211140339_317877.jpg
t20160211140340_317878.jpg
t20160211140327_317880.jpg
t20160211140328_317881.jpg
t20160211140324_317883.jpg
t20160211140325_317884.jpg
t20160211140323_317886.jpg
t20160211140325_317887.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888