หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. นครปฐม ร่วมเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558 /2559 และจากปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตร
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม ร่วม พิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก ภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตร หลักสูตร ตามความ ต้องการของชุมชน เริ่มพร้อมกัน 7 ศูนย์ในจังหวัดนครปฐม และ 882 ศูนย์ทั่วประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลและ คสช. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และร่วมกันขับเคลื่อนประเทศ ตลอดจนเตรียมพร้อม รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยมี นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตสินค้าเกษตร ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
t20160210141441_317719.jpg
t20160210141442_317720.jpg
t20160210141440_317722.jpg
t20160210141440_317723.jpg
t20160210141437_317725.jpg
t20160210141438_317726.jpg
t20160210141435_317728.jpg
t20160210141436_317729.jpg
t20160210141433_317731.jpg
t20160210141433_317732.jpg
t20160210141431_317734.jpg
t20160210141430_317735.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888