หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ชัยนาท สอนแนะการจัดทำบัญชี หลักสูตร บัญชีแก้จน...บัญชีชี้ทางรวย
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท และชมรมครูบัญชีจังหวัด ชัยนาท สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุน อาชีพ หลักสูตร บัญชีแก้จน...บัญชีชี้ทางรวย ตามโครงการอบรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถ ทำบัญชีได้ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีเป็น สามารถคิดกำไร-ขาดทุน จากการประกอบอาชีพได้ และเป็นการสร้างวินัยทางการเงิน ควบคู่ไปกับการ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริณ ศูนย์ เรียนรู้ฯใน 4 อำเภอ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี และ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลนางลือ อำเภอเมือง ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160204143435_316936.jpg
t20160204143435_316937.jpg
t20160204143432_316939.jpg
t20160204143432_316940.jpg
t20160204143429_316942.jpg
t20160204143430_316943.jpg
t20160204143427_316945.jpg
t20160204143427_316946.jpg
t20160204143424_316948.jpg
t20160204143425_316949.jpg
t20160204143422_316951.jpg
t20160204143422_316952.jpg
t20160204143419_316954.jpg
t20160204143419_316955.jpg
t20160204143416_316957.jpg
t20160204143417_316958.jpg
t20160204143415_316960.jpg
t20160204143414_316961.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888