หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.พัทลุง ถ่ายทอดความรู้ทางบัญชี แก่เกษตรกรตามโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชีเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง นำโดย นางสาวสิริลักษณ์ สงนุ้ย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และพนักงาน ราชการในสังกัด จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชีเพื่อเพิ่มผลิตภาพ การผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และจากปัญหาราคา สินค้าเกษตร รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1 ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และผลกระทบจาก ปัญหาราคาสินค้าเกษตร และโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตาม ความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59 โดยมี นางเมตตา สว่างรัตน์ และนางสาวธนพร เกิดตลอด ครูบัญชีอาสา ประจำอำเภอศรีนครินทร์ เป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่เกษตรกร จำนวน 50 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ ม.6 ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160203150702_316779.jpg
t20160203150703_316780.jpg
t20160203150700_316782.jpg
t20160203150701_316783.jpg
t20160203150659_316785.jpg
t20160203150656_316786.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888