หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.6 ลงพื้นที่ช่วยเหลือการสร้าง Quality Data เงินให้กู้ของสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดตาก
เมื่อวันที่ 27 – 29 มกราคม 2559 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 ลงพื้นที่ช่วยเหลือการสร้าง Quality Data เงินให้กู้ของ สหกรณ์ โดยการ Cleansing Data และช่วยสอนแนะการวิเคราะห์ผลจากการ Cleansing Data ให้แก่บุคลากรในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล ให้แก่สหกรณ์ที่จะ Upgrade โปรแกรมระบบเงินให้กู้ Version 2 การบันทึก แผนผลการปฏิบัติงานในระบบ Intranet โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบ ปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันและให้ได้ผลสัมฤทธิ์ เชิงปริมาณและคุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160203114702_316686.jpg
t20160203114702_316687.jpg
t20160203114709_316689.jpg
t20160203114710_316690.jpg
t20160203114716_316692.jpg
t20160203114716_316693.jpg
t20160203114723_316695.jpg
t20160203114724_316696.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888