หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.จัดอบรม หลักสูตร กฎหมายปกครองสำหรับข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร กฎหมาย ปกครองสำหรับข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง รวมทั้งแนวคำวินิจฉัยคดีปกครอง ที่เป็นบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดี ที่บุคลากรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ควรทราบ พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติในการบริหารงานของรัฐ ตาม เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์การทำงาน สำหรับนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัดและ ผู้ช่วย 1 คน ข้าราชการกลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชีของสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 1-10 ข้าราชการสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี และ ข้าราชการกลุ่มนิติกร จำนวน 187 คน เข้ารับการอบรม ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160202163418_316530.jpg
t20160202163419_316531.jpg
t20160202163425_316533.jpg
t20160202163426_316534.jpg
t20160202163435_316536.jpg
t20160202163436_316537.jpg
t20160202163442_316539.jpg
t20160202163443_316540.jpg
t20160202163449_316542.jpg
t20160202163450_316543.jpg
t20160202163457_316545.jpg
t20160202163457_316546.jpg
t20160202163504_316548.jpg
t20160202163504_316549.jpg
t20160202163510_316551.jpg
t20160202163511_316552.jpg
t20160202163518_316554.jpg
t20160202163519_316555.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888