หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.สระบุรี เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน "เทศกาลโคนมแห่งชาติ" ประจำปี 2559 โดยมี คณะผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสระบุรี เฝ้าฯรับเสด็จ ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในโอกาสนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี ได้ร่วมจัดนิทรรศการร่วมกับ หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้แนวคิด "...ลูกสาน พ่อสอน กรมตรวจบัญชีสร้าง..."เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีครัวเรือน และบัญชีฟาร์ม รวมถึงบัญชีต้นทุนอาชีพให้กับเกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน โดยมี นายธวัชชัย หอมกระแจะ และนางสาวสายชล พรมจันทร์ อาสาสมัครครูบัญชี ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์การทำบัญชี โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ด้วย ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160202162146_316499.jpg
t20160202162147_316500.jpg
t20160202162153_316502.jpg
t20160202162154_316503.jpg
t20160202162200_316505.jpg
t20160202162201_316506.jpg
t20160202162207_316508.jpg
t20160202162208_316509.jpg
t20160202162215_316511.jpg
t20160202162216_316512.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888