หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.8 จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและ ลูกจ้าง ครั้งที่ 2/2559 ประจำเดือนมกราคม 2559 เพื่อติดตามแผนและผลการ ปฏิบัติงาน กำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล รับทราบปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งให้ คำแนะนำและแนวทางแก้ไขปัญหาในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีบุคลากรในสังกัด จำนวน 19 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160119111833_313031.jpg
t20160119111834_313032.jpg
t20160119111842_313034.jpg
t20160119111843_313035.jpg
t20160119111851_313037.jpg
t20160119111851_313038.jpg
t20160119111859_313040.jpg
t20160119111900_313041.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888