หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อตส. ร่วมประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงแนวทางการกำกับดูแลสหกรณ์ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ พ.ศ. 2559 - 2560
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงแนวทางการกำกับดูแลสหกรณ์ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ พ.ศ. 2559 – 2560 ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมี นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจง เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานในการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แนวทางการใช้อำนาจของรองนายทะเบียนสหกรณ์ภายหลังการยกเลิกคำสั่งแต่งตั้ง รองนายทะเบียนสหกรณ์จากข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และแนวทางในการ ให้ความร่วมมือเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ระหว่าง กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160118152951_312969.jpg
t20160118152950_312970.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888