หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แก่หน่วยงานที่ร่วมโครงการตามพระราชดำริ
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 นางกาญจนา จิตเพิ่มสุข ผู้อำนวยการ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ และคณะ ในฐานะผู้แทนกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ให้แก่หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุน งานโครงการตามพระราชดำริของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อาทิว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ นางสาวกอบกุล กาญจนาลัย ที่ปรึกษาโครงการ ส่วนพระองค์สวนจิตรลดา คุณหญิงปราณี เอื้อชูเกียรติ กรรมการมูลนิธิ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และ มล.จีรพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการ พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160118151442_312938.jpg
t20160118151442_312939.jpg
t20160118151439_312941.jpg
t20160118151440_312942.jpg
t20160118151438_312944.jpg
t20160118151437_312945.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888