หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.3 ร่วมประชุมซักซ้อมกระบวนการ Cleansing data
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 นำโดย นางสาวลินดา เสียงใหม่ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุม ชี้แจงเกี่ยวกับโปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เกี่ยวกับ การสร้าง Quality data โปรแกรมระบบเงินกู้ของสหกรณ์ โดยกระบวนการ Cleansing data ให้กับผู้จัดการ พนักงาน และผู้สอบบัญชีณ สำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์สุรินทร์ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160118144958_312907.jpg
t20160118144957_312908.jpg
t20160118144954_312910.jpg
t20160118144955_312911.jpg
t20160118144952_312913.jpg
t20160118144951_312914.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888