หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.1 ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์มประจำปี 2559 ระดับภาค
เมื่อวันที่ 12 – 13 มกราคม 2559 คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือก เกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2559 ระดับภาค พร้อมด้วยที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 4 ราย ได้แก่ นายเล็ก พวงต้น เกษตรกรดีเด่นจังหวัดปทุมธานี นายยวง เขียวนิล เกษตรกรดีเด่นจังหวัดนนทบุรี นายวิเชียร ฉัตรทองดี เกษตรกรดีเด่น จังหวัดสุพรรณบุรี และ พ.จ.ท.เฉลียว น้อยแสง เกษตรกรดีเด่นจังหวัดชัยนาท ทั้งนี้ ผลการประชุมพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2559 ระดับภาค ลงมติให้ พ.จ.ท.เฉลียว น้อยแสง เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ของจังหวัดชัยนาท เป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2559 ระดับภาค ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160118121124_312844.jpg
t20160118121125_312845.jpg
t20160118121132_312847.jpg
t20160118121133_312848.jpg
t20160118121140_312850.jpg
t20160118121140_312851.jpg
t20160118121146_312853.jpg
t20160118121147_312854.jpg
t20160118121203_312856.jpg
t20160118121202_312857.jpg
t20160118121203_312859.jpg
t20160118121203_312860.jpg
t20160118121209_312862.jpg
t20160118121210_312863.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888