หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครนายก จัดกิจกรรมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ
เมื่อวันที่ 28–29 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก นำโดย นางสาวสาหร่าย ใจดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมการฝึกอบรมโครงการพัฒนา เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตร "การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนและ กิจกรรมผลิตผลทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” โดยมีนางภัทราพร ตั้งพัชรวงศ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก ร่วมเป็น วิทยากรบรรยายให้ความรู้การบันทึกบัญชีและการปิดบัญชีกลุ่มกิจกรรมสหกรณ์ พร้อมฝึกปฏิบัติการบันทึกบัญชี โดยบูรณาการร่วมกับครูบัญชีเยาวชน แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นระหว่างโรงเรียน พร้อมร่วมกิจกรรมสันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และการทำงานเป็นทีม โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 20 โรงเรียน รวม 87 คน โดย ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดงาน ณ ภูเขางาม รีสอร์ท ห้องท่าชัย 1 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160105103855_310360.jpg
t20160105103856_310361.jpg
t20160105103903_310363.jpg
t20160105103904_310364.jpg
t20160105103911_310366.jpg
t20160105103912_310367.jpg
t20160105103919_310369.jpg
t20160105103920_310370.jpg
t20160105103927_310372.jpg
t20160105103928_310373.jpg
t20160105103935_310375.jpg
t20160105103936_310376.jpg
t20160105103943_310378.jpg
t20160105103944_310379.jpg
t20160105103952_310381.jpg
t20160105103953_310382.jpg
t20160105103959_310384.jpg
t20160105104000_310385.jpg
t20160105104007_310387.jpg
t20160105104008_310388.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888