หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.10 จัดโครงการประชุมสัมมนาสหกรณ์ภาคเอกชน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 นำโดย นางวันเพ็ญ จารุวัฒนพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 10 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการประชุมสัมมนาสหกรณ์ภาค เอกชน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์ให้แก่ฝ่าย บริหาร และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ที่จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนในพื้นที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 เพื่อให้รับทราบเกี่ยวกับนโยบายของ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ในสหกรณ์ การมีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ร่วมถึงได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ตลอดจนก้าวทันเหตุการณ์ที่น่าจับตามอง เกี่ยวกับการบริหารงานของสหกรณ์ในภาวะปัจจุบัน พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อประโยชน์ในการ บริหารงานของสหกรณ์ โดยมี นางวันเพ็ญ จารุวัฒนพานิช ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 พร้อมด้วยข้าราชการ และข้าราชการ บำนาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151228161455_309209.jpg
t20151228161456_309210.jpg
t20151228161452_309212.jpg
t20151228161454_309213.jpg
t20151228161449_309215.jpg
t20151228161451_309216.jpg
t20151228161447_309218.jpg
t20151228161448_309219.jpg
t20151228161446_309221.jpg
t20151228161445_309222.jpg
t20151228161441_309224.jpg
t20151228161443_309225.jpg
t20151228161440_309227.jpg
t20151228161439_309228.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888