หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.9 จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร 3 ประสานเพื่อการพัฒนาสหกรณ์
เมื่อวันที่ 22-24 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 นำโดย นายสุมนต์ หาญศิริสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สงขลา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 เป็นประธานเปิด โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรในจังหวัดชายแดนใต้ หลักสูตร 3 ประสานเพื่อการพัฒนา สหกรณ์เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้สอบบัญชีให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาสหกรณ์ ภายใต้ระบบการ เตือนภัยเพื่อเฝ้าระวังธุรกิจของสหกรณ์ รวมทั้งให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในโครงการฯ และสามารถประสานความร่วมมือในการทำงานกับ ผู้เกี่ยวข้องได้ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรค เกี่ยวกับการเตือนภัยทางการเงิน และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงานระหว่างสหกรณ์ โดยมีกรรมการฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 จำนวน 39 สหกรณ์ รวม 159 คน เข้ารับการอบรม ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมกันนี้ได้เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ ต้นแบบ ณ สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151228160435_309178.jpg
t20151228160436_309179.jpg
t20151228160432_309181.jpg
t20151228160433_309182.jpg
t20151228160430_309184.jpg
t20151228160431_309185.jpg
t20151228160426_309187.jpg
t20151228160428_309188.jpg
t20151228160424_309190.jpg
t20151228160425_309191.jpg
t20151228160421_309193.jpg
t20151228160422_309194.jpg
t20151228160419_309196.jpg
t20151228160420_309197.jpg
t20151228160417_309199.jpg
t20151228160418_309200.jpg
t20151228160415_309202.jpg
t20151228160419_309203.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888