หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อตส. เป็นประธานการประชุมสำนักบริหารกลาง ครั้งที่ 4/2558
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมสำนักบริหารกลาง ครั้งที่ 4/2558โดยมีวาระสำคัญ อาทิ การมอบ แนวทางการปฏิบัติงานของสำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การจัดทำแผน การดำเนินการเตรียมคนเพื่อรองรับปัญหาด้านโครงสร้างอายุและกำลังคนในอนาคตของ สำนักบริหารกลาง การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน การทบทวนหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มต่างๆ ในสำนักบริหารกลาง การจัดทำผัง กระบวนงาน เป็นต้น โดยมี นางโสภา พงศ์สุพพัต ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัดสำนักบริหารกลาง และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 404 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทั้งนี้ สำนักบริหารกลาง ได้จัดงานเลี้ยงฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยมีการ แจกของรางวัลจากผู้บริหาร และการจับฉลากของรางวัลของบุคลากรในหน่วยงานด้วย ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151228151950_309085.jpg
t20151228151951_309086.jpg
t20151228151948_309088.jpg
t20151228151948_309089.jpg
t20151228151945_309091.jpg
t20151228151946_309092.jpg
t20151228151943_309094.jpg
t20151228151942_309095.jpg
t20151228151939_309097.jpg
t20151228151940_309098.jpg
t20151228151936_309100.jpg
t20151228151935_309101.jpg
t20151228151934_309103.jpg
t20151228151933_309104.jpg
t20151228151932_309106.jpg
t20151228151931_309107.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888