หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หลักสูตร ผู้จัดการ/คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 นำโดย นางสาวอัญมณี ถิระสุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการพืช เศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หลักสูตร ผู้จัดการ/ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้ผู้เข้ารับการ อบรมได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมพัฒนาพืชเศรษฐกิจ ในประเทศไทยและกลุ่มอาเซียน กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และคำแนะนำ เกี่ยวกับการเงินการบัญชีของสหกรณ์ ที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง ระบบการควบคุมภายในที่ดีและการบริหารความเสี่ยงที่สหกรณ์ควรรู้เพื่อระวัง ป้องกัน พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการปฎิบัติงาน ระหว่างสหกรณ์ เพื่อสร้างเครือข่ายในการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์ โดยมีนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด์ สปา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2558 โดยมี ผู้จัดการ/คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 72 สหกรณ์ รวม 144 คน เข้ารับการอบรม ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151228144219_308992.jpg
t20151228144221_308993.jpg
t20151228144217_308995.jpg
t20151228144218_308996.jpg
t20151228144214_308998.jpg
t20151228144215_308999.jpg
t20151228144212_309001.jpg
t20151228144213_309002.jpg
t20151228144209_309004.jpg
t20151228144210_309005.jpg
t20151228144206_309007.jpg
t20151228144207_309008.jpg
t20151228144204_309010.jpg
t20151228144205_309011.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888