หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้สอบบัญชีใหม่ รุ่นที่ 8
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี ด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้สอบบัญชีใหม่ รุ่นที่ 8 เพื่อให้ผู้สอบบัญชี ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้รับความรู้ ความเข้าใจในระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำระบบไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิผลและ ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสอบ บัญชีสหกรณ์ในเรื่องของการลดต้นทุนงาน ลดการใช้กระดาษ ลดขั้นตอนงาน เพิ่มความ รวดเร็วในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน สากล ส่งผลให้ผู้สอบบัญชีสามารถใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือ ในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ได้บรรลุเป้าหมายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และผู้สอบ บัญชีสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคาร 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2558 โดยมี ผู้สอบบัญชี สหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1, 2, 8 และ 10 จำนวน 44 คน เข้ารับการอบรม ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151228120558_308837.jpg
t20151228120559_308838.jpg
t20151228120605_308840.jpg
t20151228120607_308841.jpg
t20151228120613_308843.jpg
t20151228120615_308844.jpg
t20151228120627_308846.jpg
t20151228120627_308847.jpg
t20151228120644_308849.jpg
t20151228120645_308850.jpg
t20151228120652_308852.jpg
t20151228120653_308853.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888