หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ยโสธร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการใช้โปรแกรมระบบสินค้า Inventory version 2.2
เมื่อวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร จัดอบรม เชิงปฏิบัติการหลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการใช้โปรแกรมระบบสินค้า Inventory version 2.2แก่พนักงานสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ยโสธร จำกัด จำนวน 13 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการทำงาน ส่งเสริม และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของระบบสินค้าสำหรับสหกรณ์ Inventory version 2.2 สามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารสินค้าคงคลัง มีระบบบริหาร จัดการที่ดี และตอบสนองความต้องการในการใช้ข้อมูลได้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เป็นการเตรียมความพร้อมของสหกรณ์ในการรองรับนโยบายรัฐบาลในการใช้สหกรณ์ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนสินค้าเกษตร แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับ การอบรมและวิทยากร พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสหกรณ์ให้ใช้โปรแกรม ระบบสินค้าสำหรับสหกรณ์ Inventory version 2.2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151225161204_308806.jpg
t20151225161205_308807.jpg
t20151225161203_308809.jpg
t20151225161202_308810.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888