หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี นำโดย นางพรทิพย์ ใหม่จู เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ ด้านบัญชี พร้อมทั้งแจกวารสารและเอกสารของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้แก่ เกษตรกร นักเรียน และประชาชนทั่วไปที่สนใจโดยมี นายสังวรณ์ โพธิ์ศรี ครูบัญชีเกษตรกรอาสาอำเภอหนองใหญ่ร่วมให้คำแนะนำพร้อมกระตุ้นให้ ผู้รับบริการมีความสนใจในการจดบันทึกบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุน อาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างวินัยด้านการออม และสร้างความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ โดยมี นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนบ้านเขาซก หมู่ที่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151225160428_308775.jpg
t20151225160428_308776.jpg
t20151225160425_308778.jpg
t20151225160426_308779.jpg
t20151225160423_308781.jpg
t20151225160423_308782.jpg
t20151225160420_308784.jpg
t20151225160420_308785.jpg
t20151225160417_308787.jpg
t20151225160418_308788.jpg
t20151225160414_308790.jpg
t20151225160415_308791.jpg
t20151225160413_308793.jpg
t20151225160413_308794.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888