หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท. 8 จัดประชุมสัมมนาสหกรณ์ภาคเอกชน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 นำโดย นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ที่ 8 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาสหกรณ์ ภาคเอกชน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์ เพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการของสหกรณ์ที่จ้าง ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เพื่อให้ทราบนโยบายกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานสหกรณ์ หลักธรรมาภิบาลกับการ ดำเนินกิจการสหกรณ์ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตลอดจนสัญญาณเตือนภัยที่น่าจับตามอง พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะระหว่างกัน เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดนโยบาย และเป็นแนวทางการบริหารงานของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าประชุมสัมมนา จำนวน 40 คน ณ ห้องมรกต โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2558 ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151225131729_308558.jpg
t20151225131731_308559.jpg
t20151225131743_308561.jpg
t20151225131747_308562.jpg
t20151225131804_308564.jpg
t20151225131805_308565.jpg
t20151225131818_308567.jpg
t20151225131820_308568.jpg
t20151225131837_308570.jpg
t20151225131838_308571.jpg
t20151225131856_308573.jpg
t20151225131903_308574.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888