หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ศรีสะเกษ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2559
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ นำโดย นางสุจิตตรา พิทักษา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากร ในสังกัด จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้ กรรมการกลุ่ม/ผู้ทำบัญชีกลุ่ม และสมาชิก มีความรู้และสามารถจำแนกรายรับ – รายจ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ สามารถนำข้อมูลจากการจัดทำบัญชีไปใช้ ในการบริหารจัดการกลุ่มและประกอบอาชีพของสมาชิกได้โดยมีอาจารย์เชิดชัย จิณะแสน ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง นายชาญณรงค์ ทวีสาร และนายนัฏฐนิช ศรีคำภา อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน (บ้านตะดอบ) ตำบลตะดอบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151222144940_307077.jpg
t20151222144941_307078.jpg
t20151222144938_307080.jpg
t20151222144939_307081.jpg
t20151222144827_307083.jpg
t20151222144936_307084.jpg
t20151222144826_307086.jpg
t20151222144825_307087.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888