หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ทีมงานกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรที่พัฒนาโดย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน สหกรณ์พิษณุโลก จำกัด สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านกร่างพิษณุโลก จำกัด และสหกรณ์ ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านพิษณุโลก จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ของการนำโปรแกรมระบบบัญชีไปช่วยในการปฏิบัติงาน ของสหกรณ์ และแนะนำการใช้ข้อมูลจากโปรแกรมระบบบัญชีในการบริหารงาน ของสหกรณ์ เพื่อให้บริการสมาชิกได้ดี และมีการนำข้อมูลจากระบบงานไปใช้ ประโยชน์ในการบริหารงานสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151222111116_307015.jpg
t20151222111117_307016.jpg
t20151222111125_307018.jpg
t20151222111126_307019.jpg
t20151222111133_307021.jpg
t20151222111134_307022.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888