หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.จัดอบรม หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหัวหน้าสำนักงาน รุ่นที่ 2
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบ กระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหัวหน้าสำนักงาน รุ่นที่ 2 เพื่อให้หัวหน้าสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ ได้รับความรู้ ความเข้าใจในระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำระบบ ไปใช้ในการสอบทานงานของผู้สอบบัญชี ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผู้เกี่ยวข้อง สามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสอบบัญชีสหกรณ์ในเรื่องของการลดต้นทุนงาน ลดการใช้กระดาษ ลดขั้นตอนงาน เพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และที่สำคัญคือ สามารถควบคุม คุณภาพงานสอบบัญชีได้ตามมาตรฐานสากล ส่งผลให้หัวหน้าสำนักงานฯ และผู้สอบบัญชี สามารถใช้ กระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ได้บรรลุเป้าหมายของกรม ตรวจบัญชีสหกรณ์ และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีนางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ นางสาววรรณพร ตั้งพรโชติช่วง ผู้เชี่ยวชาญด้าน โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ และบุคลากรของสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี และศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2558 โดยมีหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1,2 และ 6-10 จำนวน 40 คน เข้ารับการอบรม
t20151208164555_303939.jpg
t20151208164556_303940.jpg
t20151208164606_303942.jpg
t20151208164606_303943.jpg
t20151208164612_303945.jpg
t20151208164613_303946.jpg
t20151208164620_303948.jpg
t20151208164620_303949.jpg
t20151208164627_303951.jpg
t20151208164628_303952.jpg
t20151208164634_303954.jpg
t20151208164634_303955.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888