หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.2 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 นำโดย นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 เป็นประธานการประชุมหัวหน้า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 ครั้งที่ 9/2558 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และร่วมปรึกษาหารือและแก้ไข ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมทั้งกำหนดแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม นโยบายและแผนงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ที่ 2 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151208161013_303722.jpg
t20151208161014_303723.jpg
t20151208161020_303725.jpg
t20151208161020_303726.jpg
t20151208161052_303728.jpg
t20151208161053_303729.jpg
t20151208161100_303731.jpg
t20151208161101_303732.jpg
t20151208161107_303734.jpg
t20151208161108_303735.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888