หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.9 จัดกิจกรรม 5 ส เสริมสร้างทีมงานคุณภาพ
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 นางสาวเรืองทอง มนูญผล นักวิชาการ ตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) โดยร่วมกันทำความสะอาดภายในและบริเวณโดยรอบอาคาร สำนักงานฯ ซึ่งจะช่วยให้ภายในสำนักงานสะอาดน่าอยู่ และช่วยสร้างสภาพ แวดล้อมที่ดีให้กับองค์กร ตามนโยบายของอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151208153228_303629.jpg
t20151208153229_303630.jpg
t20151208153235_303632.jpg
t20151208153236_303633.jpg
t20151208153243_303635.jpg
t20151208153243_303636.jpg
t20151208153249_303638.jpg
t20151208153250_303639.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888