หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ จัดอบรมโครงการสอนแนะการจัดทำบัญชี หลักสูตร "เจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน การจัดทำบัญชีด้วยมือ
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ จัดอบรมโครงการสอนแนะการจัดทำบัญชี หลักสูตร "เจ้าหน้าที่บัญชี ขั้นพื้นฐาน” การจัดทำบัญชีด้วยมือ แก่ผู้จัดทำบัญชีของสหกรณ์เพื่อ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สหกรณ์มีความโปร่งใส เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์บึงกาฬ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ทรายเงินรีสอร์ท จังหวัดบึงกาฬ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151204163837_303443.jpg
t20151204163838_303444.jpg
t20151204163843_303446.jpg
t20151204163844_303447.jpg
t20151204163850_303449.jpg
t20151204163851_303450.jpg
t20151204163857_303452.jpg
t20151204163858_303453.jpg
t20151204163905_303455.jpg
t20151204163906_303456.jpg
t20151204163912_303458.jpg
t20151204163913_303459.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888