หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.6 จัดโครงการประชุมสัมมนาสหกรณ์ภาคเอกชน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้เชี่ยวชาญด้าน การบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 เป็น ประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาสหกรณ์ภาคเอกชน เรื่อง การ บริหารความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์ให้แก่ตัวแทนของสหกรณ์ ที่จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการสอบบัญชีภาคเอกชน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสหกรณ์ การบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็น องค์ประกอบสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนสัญญาณบอกเหตุที่บ่งชี้อาจก่อให้เกิดข้อบกพร่องทางการเงินการ บัญชี รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้มากำหนด นโยบายและแนวทางการบริหารของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น ไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2558 โดยมี ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 29 สหกรณ์ รวม 34 คน ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151204163518_303412.jpg
t20151204163518_303413.jpg
t20151204163518_303415.jpg
t20151204163518_303416.jpg
t20151204163525_303418.jpg
t20151204163525_303419.jpg
t20151204163537_303421.jpg
t20151204163537_303422.jpg
t20151204163538_303424.jpg
t20151204163539_303425.jpg
t20151204163546_303427.jpg
t20151204163551_303428.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888