หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยมีนายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ งานดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิด พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ่อหลวงของประชาชน ต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ อันเป็นผลมาจากพระอัจฉริยะภาพด้านน้ำ การสร้างความร่วมมือและความตระหนักรู้ของคน ในชาติ ให้เห็นถึงแนวทางการใช้ประโยชน์จากน้ำอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด การส่งเสริม และเผยแพร่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับระบบการผลิตพืช-สัตว์ และอุตสาหกรรมเกษตรที่เกี่ยวเนื่อง ตลอดจนการปลูกฝัง แนวคิดด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากน้ำอย่างรู้คุณค่าแก่เยาวชน เพื่อเป็นรากฐาน ในการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมภายในงาน แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ การจัด นิทรรศการ การสาธิตและฝึกอาชีพ การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ และการแสดง โดย ส่วนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี และกิจกรรมการสาธิต และฝึกอาชีพ พร้อมสอนแนะการจัดทำบัญชีด้วย
t20151204150537_303133.jpg
t20151204150538_303134.jpg
t20151204150539_303136.jpg
t20151204150540_303137.jpg
t20151204150547_303139.jpg
t20151204150554_303140.jpg
t20151204150556_303142.jpg
t20151204150557_303143.jpg
t20151204150617_303145.jpg
t20151204150617_303146.jpg
t20151204150637_303148.jpg
t20151204150637_303149.jpg
t20151204150637_303151.jpg
t20151204150637_303152.jpg
t20151204150639_303154.jpg
t20151204150640_303155.jpg
t20151204150648_303157.jpg
t20151204150701_303158.jpg
t20151204150701_303160.jpg
t20151204150701_303161.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888