หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.พัทลุง จัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ตามโครงการแนะนำการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันและยางพารา
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง นำโดย นางมาลา จิตรเสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดอบรม เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรที่ปลูกปาล์ม น้ำมันและยางพารา” ภายใต้โครงการแนะนำการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรที่ปลูกปาล์ม น้ำมันและยางพารา ปี 2559 รุ่นที่ 1 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านการจดบันทึกบัญชี สามารถจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และพัฒนาทักษะในการนำ ข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีผู้เข้าร่วม อบรม จำนวน 50 ราย ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านโคกม่วง จำกัด ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151204110330_303009.jpg
t20151204110331_303010.jpg
t20151204110328_303012.jpg
t20151204110329_303013.jpg
t20151204110327_303015.jpg
t20151204110326_303016.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888