หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อำนาจเจริญ จัดการประชุม 3 ฝ่าย เรื่อง ประชุมซักซ้อมแนวทางการให้บริการตรวจสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2559
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ นำโดย นางสาวกัลยาณี แซ่ตั้ง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ และนายทศพร ผลบุตร หัวหน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดงานการประชุม 3 ฝ่าย เรื่อง ประชุมซักซ้อมแนวทางการให้บริการตรวจสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน อีกทั้งเสริมสร้างความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชีและสามารถให้บริการที่เหมาะสมให้สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่ไม่พร้อมรับการตรวจสอบบัญชีสามารถจัดทำบัญชี งบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงินได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ (กลุ่มไม่พร้อมรับการตรวจสอบ) แห่งละ 2 คน เจ้าหน้าที่สำนักงาน สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ เข้ารับ การอบรม ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151204104716_302978.jpg
t20151204104717_302979.jpg
t20151204104714_302981.jpg
t20151204104715_302982.jpg
t20151204104712_302984.jpg
t20151204104713_302985.jpg
t20151204104711_302987.jpg
t20151204104710_302988.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888