หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.จัดอบรม หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี ด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหัวหน้าสำนักงาน รุ่นที่ 1
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็ก ทรอนิกส์ สำหรับหัวหน้าสำนักงาน รุ่นที่ 1 เพื่อให้หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้รับความรู้ ความเข้าใจในระบบกระดาษทำการอิเล็ก ทรอนิกส์ และสามารถนำระบบไปใช้ในการสอบทานงานของผู้สอบบัญชี ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำ เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสอบบัญชีสหกรณ์ในเรื่องของการ ลดต้นทุนงาน ลดการใช้กระดาษ ลดขั้นตอนงาน เพิ่มความรวดเร็วในการ ปฏิบัติงาน และที่สำคัญคือ สามารถควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีได้ตาม มาตรฐานสากล ส่งผลให้หัวหน้าสำนักงานฯ และผู้สอบบัญชี สามารถใช้ กระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ได้บรรลุเป้าหมายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีนางสาววรรณพร ตั้งพรโชติช่วงผู้เชี่ยวชาญด้าน โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ และบุคลากรของสำนักมาตรฐานการบัญชี และการสอบบัญชี และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเป็น วิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2558 โดยมี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 1-5, 8 และ 10 จำนวน 37 คน เข้ารับการอบรม ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151203111109_302854.jpg
t20151203111110_302855.jpg
t20151203111118_302857.jpg
t20151203111119_302858.jpg
t20151203111128_302860.jpg
t20151203111129_302861.jpg
t20151203111135_302863.jpg
t20151203111137_302864.jpg
t20151203111145_302866.jpg
t20151203111146_302867.jpg
t20151203111154_302869.jpg
t20151203111155_302870.jpg
t20151203111203_302872.jpg
t20151203111204_302873.jpg
t20151203111212_302875.jpg
t20151203111213_302876.jpg
t20151203111224_302878.jpg
t20151203111224_302879.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888