หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการอบรมเกษตรตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดนครพนม
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการอบรมเกษตรตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดนครพนม กิจกรรมย่อยที่ 2.6 การเพิ่มศักยภาพ การเลี้ยงปลาเผาะ (สวายโมง) เชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ในหัวข้อ การบรรยาย เรื่อง การจัดทำบัญชีฟาร์มและการบันทึกบัญชีต้นทุนอาชีพ โดยมี นายศุกรี บุญกอง เจ้าพนักงานประมงอาวุโส หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและ ส่งเสริมอาชีพประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนครพนม เป็นประธาน เปิดงาน โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 ราย ณ ห้องประชุมโรงแรมพักพิง อิงโขง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151202155344_302792.jpg
t20151202155350_302793.jpg
t20151202155341_302795.jpg
t20151202155343_302796.jpg
t20151202155340_302798.jpg
t20151202155339_302799.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888