หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ยะลา จัดอบรมโครงการทัศนศึกษาดูงานผู้ปฏิบัติงานกลุ่มกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มกิจกรรมผลผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการบัญชีในโรงเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา จัดอบรม หลักสูตร "การจัดทำบัญชีโครงการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มกิจกรรมผลผลิต ทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน" ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้ความรู้และแนวคิดในเรื่องการบันทึกบัญชีกิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมผลผลิต ทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ณ โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้การปฏิบัติงานภายใต้ โครงการพระราชดำริระหว่างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนด้วยกัน ทั้งนี้ นางสาวสุรางค์ สังขะสัญญา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร "การจัดทำบัญชีโครงการส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มกิจกรรมผลผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน”พร้อมพบปะและ ให้แนวคิดแก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมคลับแปซิฟิก อามาน่า รีสอร์ท จังหวัดสงขลา ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151202154025_302761.jpg
t20151202154026_302762.jpg
t20151202154016_302764.jpg
t20151202154017_302765.jpg
t20151202154013_302767.jpg
t20151202154014_302768.jpg
t20151202154011_302770.jpg
t20151202154012_302771.jpg
t20151202154010_302773.jpg
t20151202154010_302774.jpg
t20151202154010_302776.jpg
t20151202154010_302777.jpg
t20151202154009_302779.jpg
t20151202154009_302780.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888