หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น และคณะจากกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ นายพอล โรบิลลิอาร์ด เอกอัครราชทูต ออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานโครงการ ส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ (นาข้าว) โดยให้เกษตรกรรายย่อย มีการรวมกลุ่ม และรวมพื้นที่การผลิตเป็นแปลงขนาดใหญ่ครอบคลุมทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ เพื่อช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลแหล่งทุน ทรัพยากร และ การตลาด สามารถจัดการผลผลิตให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสอดคล้องกับ ความต้องการ เพื่อแก้ปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ซึ่งทำให้เกษตรกรรายย่อย ประสบปัญหาในการผลิตและจำหน่ายสินค้า ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรบ้านโพธิ์ศรี-กุดทิง ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151202114039_302699.jpg
t20151202114040_302700.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888