หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครศรีธรรมราช จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีหลักสูตร เจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 - 1 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์นครศรีธรรมราช จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี หลักสูตร เจ้าหน้าที่บัญชีขั้น พื้นฐานแก่พนักงานบัญชีของสหกรณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่บัญชี ของสหกรณ์ ให้สามารถจัดทำบัญชีงบทดลอง และงบการเงินให้เป็นไปตาม ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด เพื่อให้สหกรณ์มีชั้นคุณภาพและการ ควบคุมภายในที่ดี รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดทางการเงิน การบัญชี โดยมีข้าราชการของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ นครศรีธรรมราช อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151202101908_302575.jpg
t20151202101908_302576.jpg
t20151202101915_302578.jpg
t20151202101916_302579.jpg
t20151202101923_302581.jpg
t20151202101923_302582.jpg
t20151202101932_302584.jpg
t20151202101932_302585.jpg
t20151202101940_302587.jpg
t20151202101940_302588.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888