หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. อุดรธานี ซักซ้อมการใช้งานโปรแกรมกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (EWP)
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี ซักซ้อมการใช้งานโปรแกรมกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (EWP) ให้กับบุคลกรในสำนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีได้รับ ประโยชน์จากการใช้โปรแกรมอย่างเต็มความสามารถ และรองรับการ ปฏิบัติงานของสายสอบบัญชีได้เต็มประสิทธิภาพ โดยมีนางสาวพรศิริ เสียงดัง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ การใช้งานโปรแกรม EWP ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151201141114_302513.jpg
t20151201141115_302514.jpg
t20151201141112_302516.jpg
t20151201141113_302517.jpg
t20151201141109_302519.jpg
t20151201141110_302520.jpg
t20151201141107_302522.jpg
t20151201141108_302523.jpg
t20151201141105_302525.jpg
t20151201141106_302526.jpg
t20151201141103_302528.jpg
t20151201141103_302529.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888