หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ตราด ร่วมเป็นวิทยากร "โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ตามที่กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer โดยมี Smart officer เป็นเพื่อคู่คิด เพื่อให้เกษตรกรไทยมีความพร้อม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยได้ คัดเลือกสหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ จำกัด เป็นสหกรณ์กลุ่มเป้าหมาย ในการพัฒนา จำนวน 50 คน โอกาสนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด ได้สอนแนะนำการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างวินัย ทางการเงิน วางแผนการใช้จ่ายและการประกอบอาชีพให้สามารถดำรง ชีวิตเองได้ ณ สหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ จำกัด จ.ตราด ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151118142133_298757.jpg
t20151118142133_298758.jpg
t20151118142135_298760.jpg
t20151118142135_298761.jpg
t20151118142146_298763.jpg
t20151118142146_298764.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888