หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.กาญจนบุรี จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานให้กับประธานกรรมการ ผู้จัดการสหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการจังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี นำโดย นางรุ่งโรจน์ เจิมจรุง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานให้กับ ประธานกรรมการ ผู้จัดการสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 2 รุ่น เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานปี 2559 รวมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่ดี หลักการบริหารงานระบบธรรมาภิบาล เพื่อความมั่นคง ยั่งยืนของสหกรณ์ และเพื่อการตรวจสอบบัญชีประจำปี ได้รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 64 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151117144607_298509.jpg
t20151117144612_298510.jpg
t20151117144604_298512.jpg
t20151117144605_298513.jpg
t20151117144603_298515.jpg
t20151117144602_298516.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888