หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.หนองคาย จัดอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย นำโดย นางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เป็นประธาน เปิดการอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ภายใต้ โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ศักยภาพครูบัญชีอาสา ให้เป็นผู้แทนกรมฯ ในการปฏิบัติงานถ่ายทอดความรู้ในการ จัดทำบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรเป้าหมาย เสริมสร้าง ความพร้อมของครูบัญชีอาสา รองรับการปฏิบัติงานตามโครงการ Smart Farmer และร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของชมรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) จ.หนองคาย รวมถึงให้ครูบัญชีอาสาได้พบปะแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างสัมพันธไมตรี ซึ่งกันและกัน โดยมีครูบัญชีอาสาระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด รวมจำนวน 72 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151117142547_298447.jpg
t20151117142548_298448.jpg
t20151117142545_298450.jpg
t20151117142546_298451.jpg
t20151117142543_298453.jpg
t20151117142543_298454.jpg
t20151117142542_298456.jpg
t20151117142542_298457.jpg
t20151117142542_298459.jpg
t20151117142541_298460.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888