หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.แม่ฮ่องสอน จัดอบรมโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตร หลักสูตร "คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรหลักสูตร "คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้น พื้นฐาน”ให้กับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้รู้และเข้าใจบทบาท ภารกิจ หน้าที่ จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบคำแนะนำเกี่ยวกับการเงินการบัญชี การควบคุมภายใน การใช้ ข้อมูลในการบริหารงานและการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจสอบบัญชี สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต่อไป โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 16 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัด แม่ฮ่องสอน ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151117141644_298416.jpg
t20151117141646_298417.jpg
t20151117141642_298419.jpg
t20151117141643_298420.jpg
t20151117141639_298422.jpg
t20151117141640_298423.jpg
t20151117141544_298425.jpg
t20151117141543_298426.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888