หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ตาก จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)" ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปี 2559
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิการยน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก นำโดย นางสาวจรูญศรี บุญคุ้ม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตร ด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)"ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชี สู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปี 2559 ให้แก่อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีจังหวัดตาก จำนวน 85 คน เพื่อถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการ พัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2559 พร้อมทั้งทบทวนความรู้ ความเข้าใจให้กับครูบัญชีเกี่ยวกับการจดบันทึก บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และการนำข้อมูลทางบัญชี มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการใช้จ่ายในครัวเรือนและในการประกอบอาชีพ โดยมี นางสาวนพักตร์สรณ์ วงศ์วัฒนพันธุ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมกันนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและ เสริมสร้างคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ณ ห้องประชุมสหกรณ์นิคมแม่สอด จำกัด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151117140942_298385.jpg
t20151117140943_298386.jpg
t20151117140939_298388.jpg
t20151117140940_298389.jpg
t20151117140935_298391.jpg
t20151117140936_298392.jpg
t20151117140932_298394.jpg
t20151117140933_298395.jpg
t20151117140931_298397.jpg
t20151117140930_298398.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888